Viessmann

Urządzenia Medyczne – internetowy portal dla każdego

Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach
Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie ustalenia mają postać papieru urzędowego. Do czynności, jakie przeprowadzane są w miejscu takim jak notariusz w koszalinie zaliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, czynności odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadków, czynności związane z zarządzaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, wykonywanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, złożenie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z papierami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, a także wykonywanie usług związanych z osobnymi przepisami prawnymi. Wyspecjalizowany notariusz może także przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, papiery, czy dane na informatycznym medium. Jest o tym mowa w przepisach o informatyzacji działania jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie www kancelarii można dowiedzieć się, jakie papiery należy przynosić do kancelarii w celu przeprowadzenia wyznaczonej czynności notarialnej. To duże ułatwienie dla klientów, umożliwiające w krótszym czasie załatwić pewne sprawy. Tym bardziej, że dokumenty do kancelarii można składać przed ustalonym terminem wykonania wyznaczonej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopię wymaganych papierów. Można to zrobić e mailowo albo osobiście. Dopiero przy podpisaniu aktu trzeba przedstawić pierwowzór.